Hommage à D.D.

Лорд Байрон след познанството си с Шели казва, че всяка душа останала недокосната от изкуството е ощетена. Красотата е...

Continue reading