pardon

Извинението е истинско изкуство, особено когато е придружено с признаване на грешките, но от своя страна е най-добрият начин...

Continue reading