Away…

Чувала ли си звука от затръшване на вратата под носа ти? Първо го чуваш, после го усещаш. Е, вече не са ти нужни метафори, за да...

Continue reading

Dreams & Co.

Двоякото значение на английската дума "dream", която се превежда и като сън и като мечта, показва по удивителен начин тънката...

Continue reading